GÜNEŞ PANELLERİ DEVREDE!

Üretimini gerçekleştirdiğimiz kalıp ve makine imalat sektörü projelerimiz için kullandığımız talaşlı imalat makineleri ( cnc, freze vd ), montaj makineleri, iklimlendirme ve test araçları yoğun enerjiye gereksinim duymaktadır.

Gereksinim duyduğumuz tüm enerji kaynaklarını, projelerimizi hayata geçirirken en az indirgemeye çalışıyoruz. Bu kapsamda gelecek odaklı yaptığımız izolasyon, kaçak kontrolleri gibi standart çalışmaların ardında tasarrufun ne denli önemli olduğunun bilincindeyiz.

Bu kapsamda çatı üzeri enerji santrali projemizi gelecek odaklı olarak devreye almış bulunuyoruz. Fabrikamızın yıllık gereksinim duyduğu enerji ihtiyacını yaklaşık olarak 600.000 kWh hesaplamış olarak devreye almış olduğumuz güneş panelleri sayesinde “Yeşil Fabrika” unvanına layık olmanın yanında yıllık tüketimimizin yaklaşık olarak yüzde 60’ını güneş panelleri üzerinden karşılayacağımızı düşünüyoruz.